Tuesday , February 27 2024

BES-wetsvoorstellen

Voorgenomen en aanhangige wetsvoorstellen (BES-wetgeving) voor Caribisch Nederland (overzicht juli 2014)

Voorgenomen en aanhangige wetsvoorstellen die (mede) betrekking hebben op Caribisch Nederland (overzicht juli 2014) in verband met de Bes-wetgeving die Rijksbreed wordt voorbereid.

 

Link naar de downloadbare lijst d.d. juli 2014

wetgeving

Who reads Saba News?
Aanpak van huiselijk geweld op Caribisch Nederland