Saturday , April 1 2023

ZVK-insurance regulations 2015 (in Dutch)

Z-V-K
Regeling aanspraken zorgverzekering BES, Artikel 1.4.2, chronische lijst
1.
De verzekerde heeft slechts aanspraak op behandelingen fysiotherapie en oefentherapie, indien
het Zorgverzekeringskantoor BES daartoe toestemming heeft verleend en
de verzekerde lijdt
aan:
a.
een van de volgende aandoeningen van het zenuwstelsel:
1°.
cerebrovasculair accident;
2°.
ruggemergaandoening;
3°.
multipele sclerose;
4°.
perifere zenuwaandoening indien sprake is van motorische uitval;
5°.
extrapyramidale
aandoening;
6°.
motorische retardatie of een ontwikkelingsstoornis van het zenuwstelsel en hij
jonger is dan zeventien jaar;
7°.
aangeboren afwijking van het centraal zenuwstelsel;
8°.
cerebellaire aandoening;
9°.
uitvalsverschijnselen als gevolg van
een tumor in de hersenen of het ruggenmerg
dan wel als gevolg van hersenletsel;
10°.
radiculair syndroom met motorische uitval;
11°.
spierziekte;
12°.
myasthenia gravis, of
b.
of een van de volgende aandoeningen van het bewegingsapparaat:
1°.
aangeboren
afwijking;
2°.
progressieve scoliose;
3°.
juveniele osteochondrose en hij jonger is dan tweeëntwintig jaar;
4°.
reflexdystrofie;
5°.
fractuur als gevolg van morbus Kahler, botmetastase of morbus Paget;
6°.
frozen shoulder (capsulitis adhaesiva);
7°.
hyperostotische spondylose (morbus Forestier);
8°.
collageenziekten;
9°.
status na amputatie;
10°.
whiplash;
11°.
postpartum bekkeninstabiliteit;
12°.
fracturen indien deze conservatief worden behandeld, of
c.
een van de volgende aandoeningen:
1°.
chronic obstructive pulmonary disease indien sprake is van stadium II of hoger van
de GOLD Classificatie voor COPD;
2°.
aangeboren afwijking van de tractus respiratorius;
3°.
lymfoedeem;
4°.
littekenweefsel van de huid al dan niet na een trauma;
5°.
st
atus na opname in een ziekenhuis, een verpleeginrichting of een instelling voor
revalidatie dan wel na dagbehandeling in een instelling voor revalidatie en de hulp
dient ter bespoediging van het herstel na ontslag naar huis of de beëindiging van de
dagbeha
ndeling;
6°.
claudicatio intermittens (vasculair) graad 2 of 3 Fontaine;
7°.
weke delen tumoren;
8°.
diffuse interstitiële longaandoening indien sprake is van ventilatoire beperking of
diffusiestoornis.
Bij een aantal aandoeningen is er een maximum per
iode voor de aanspraak vastgesteld
.
First Plan for Children's Rights (in Dutch)
Glenn Carvalhal is looking for family on Saba