Monday , May 29 2023

Brief aan Tweede Kamer over Motie Kinderbijslag

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Binnenhof 1 A
2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA

Datum 25 november 2014
Betreft Motie Schouten over kinderbijslag in Caribisch Nederland

Bij gelegenheid van de begrotingsbehandeling SZW 2014 heeft de Tweede Kamer een motie van het lid Schouten aangenomen, waarin de regering wordt verzocht om in 2014 te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de kinderkorting op Bonaire, Sint Eustatius en Saba om te vormen tot een kinderbijslagregeling (Kamerstukken II, 2013/14, 33 750 XV, nr. 56).

De aan de motie ten grondslag liggende analyse dat er in het huidige systeem sprake is van verzilveringsproblematiek voor gezinnen met een lager inkomen, deel ik. Een kinderbijslagregeling in plaats daarvan zou dat bezwaar opheffen. Ik ben in gesprek met de bestuurscolleges van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba over het tot stand brengen van een vorm van kinderbijslag. De groep die het voordeel van de kindertoeslag nu niet kan verzilveren, komt daarmee in aanmerking voor kinderbijslag. Uitgaande van een budgetneutrale omzetting betekent dit dat de kinderbijslag circa $ 20 per maand zal bedragen.

Ik merk hierbij op dat vanuit de bestuurscolleges bezwaar is aangetekend tegen de hoogte van dit bedrag, dat voor degenen die wel de fiscale kindertoeslag kunnen verzilveren een achteruitgang betekent (van ca. $ 38 naar $ 20 per maand). Dit vergt nog nader overleg met de bestuurscolleges, evenals de concrete vormgeving en het tijdpad van invoering.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Jetta Klijnsma

Letter to the Parliament concerning the Caribbean Multi-annual Programme (in Dutch)
First Plan for Children's Rights (in Dutch)