Monday , February 26 2024

Announcements

SATEL New Speeds

The first change is here! New Speeds to bring in the New Year!! Basic ($55) was 512kb download and 128kb upload…. IS NOW 1.5mb download and 768kb upload! Plus ($100) was 1mb download and 256kb upload…. IS NOW 3mb download and 1mb upload! Power User ($160) was 1.5mb download and …

Read More »

Presentation of the history of the Dutch West Indian Company

The history of the Dutch West Indian Company will be presented in a video-presentation of about 1 hour starting at 5:00 pm. next Tuesday the 30st of December 2014 by a video-presentation of about 1 hour starting at 5:00 pm. This will be repeated on the 31st of December and on the 2nd and 3rd …

Read More »

In Dutch: overview of projects on Saba related to poverty

Datum 15 december 2014 Betreft Overzicht projecten Caribisch Nederland Overeenkomstig mijn toezegging in het algemeen overleg armoede en schulden op 2 juli jl. stuur ik u bijgaand een actueel overzicht van projecten op het terrein van armoede in Caribisch Nederland. De armoedeproblematiek in Caribisch Nederland kan alleen met een integrale …

Read More »

Walk-A-Thin Today!

Join the Saba Fit and the Center for Youth & Family’s pre-Saba Day ‘Healthy Families’ Walk-a-thon today!School buses will drive through the different villages to pick up walk-a-thon participants at 5:00 p.m. The walk-a-thon starts at the Eugenius Johnson Center at 6:00 p.m. and ends at the RCN Building parking lot …

Read More »

World Aids Day: December 1

Dear Sabans and all the citizens of the Eastern Caribbean, It has been over 30 years since HIV/AIDS has affected the world. We have come far in terms of providing access to prevention, treatment, care and support for persons on our is-lands during this time. However, there is still work …

Read More »

Program Saba Day Weekend 2014

Saba Day 2014 The official program of the Saba Day weekend.  Click here to visit the Facebook page of the Saba Day Organisation Thursday, December 4th, 2014 05.00 p.m. Saba Fit and the Center for Youth & Family ‘Healthy Families Walk-a-thon’ Starting time 5:00pm with Face-painting at the Eugenius Johnson …

Read More »

Brief aan Tweede Kamer over Motie Kinderbijslag

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Datum 25 november 2014 Betreft Motie Schouten over kinderbijslag in Caribisch Nederland Bij gelegenheid van de begrotingsbehandeling SZW 2014 heeft de Tweede Kamer een motie van het lid Schouten aangenomen, waarin de regering wordt …

Read More »

First Plan for Children’s Rights (in Dutch)

Plan van Aanpak Kinderrechten “Eerste Aanzet” 20 november 2014 Interlandelijke Taskforce Kinderrechten, zoals ingesteld bij de Koninkrijksconferentie van 2 april 2014 Inleiding In mei 2013 heeft UNICEF een zestal rapporten gepresenteerd, getiteld “Koninkrijkskinderen: kinderrechten in het Koninkrijk der Nederlanden”. Uit de rapporten komt naar voren dat aandacht voor kinderrechten nodig …

Read More »

ZVK-insurance regulations 2015 (in Dutch)

Regeling aanspraken zorgverzekering BES, Artikel 1.4.2, chronische lijst 1. De verzekerde heeft slechts aanspraak op behandelingen fysiotherapie en oefentherapie, indien het Zorgverzekeringskantoor BES daartoe toestemming heeft verleend en de verzekerde lijdt aan: a. een van de volgende aandoeningen van het zenuwstelsel: 1°. cerebrovasculair accident; 2°. ruggemergaandoening; 3°. multipele sclerose; 4°. …

Read More »

Glenn Carvalhal is looking for family on Saba

My grandmother, Maude Estelle Johnson and my grandfather, whom I think was named Henry Every, were both born on Saba in the 1890’s. Could you help in supplying me with an e-mail address of someone in the Govt who could help me find family birth records? I would also like …

Read More »

Evaluation Committee on Saba next Sunday and Monday

The Daily Herald writes that the Evaluation Committee that will study the effects of the new constitutional status of Bonaire, St. Eustatius and Saba will be visiting Saba on Sunday, November 16, and Monday, November 17. A Meet and Greet is planned at the Eugenius Johnson Centre in Windwardside from …

Read More »

List of official public holidays 2015

The Executive Council of the Public Entity Saba would hereby like to inform you of the following: The Official Public Holidays for 2015 are as follows: • New Year’s Day- January 1 • Good Friday – April 3 • Easter Sunday -April 5 • Easter Monday – April 6 • …

Read More »

STOP Domestic Violence

Violence in relationships is not normal and it is also a criminal offense, even if the victim and the perpetrator are married or cohabitating. There are all kinds of domestic violence: physical violence, sexual violence and psychological violence. If you are a victim of domestic violence, do not hesitate to …

Read More »

Facebook page of Saba Day Organisation

The Saba Day organization has set up a Facebook page to communicate with you. You can access the Facebook page through the link in our “News” menu drop-down on the front page of Saba News. The Welcome message reads: Welcome everybody to our Saba day organisation fan page, soon there …

Read More »

Letter from Minister to Parliament about Education Police (in Dutch)

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Datum 20 oktober 2014 Onderwerp Politieonderwijs BES, brief van de Raad voor de Rechtshandhaving   Hierbij bied ik u aan de brief van de Raad voor de Rechtshandhaving (verder: de Raad) over het politieonderwijs ten behoeve van het Korps Politie Caribisch …

Read More »

Registration is open: Saba Triathlon, January 31, 2015

The Saba Triathlon Foundation is excited to announce that registration for next year’s annual Saba Hell’s Gate Triathlon is now open! Next year’s triathlon will be held on Saturday January 31st 2015. The track for next year’s triathlon will be the same as this year’s, an 800 meters open water swim …

Read More »

The official letter (in Dutch) about the new medical helicopter

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG   Datum 18 september 2014 Betreft Helikoptercontract   Geachte voorzitter,   In het algemeen overleg met de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties en de vas-te commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de gezondheidszorg in het Caribische …

Read More »

Half year financial report January-June 2014 Cft BES (in Dutch)

Halfjaarrapportage januari-juni 2014 Cft BES Inleiding Het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) doet eens per half jaar schriftelijk verslag aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (minister van BZK) van zijn werkzaamheden. Deze rapportage heeft betrekking op de periode januari tot en met juni 2014. …

Read More »

Letter to 2nd Chamber with report about CN- week (in Dutch)

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag In uw brief van 2 juni 2014 (kenmerk 28638-115/2014D19576) verzoekt u mij om uiterlijk medio augustus verslag te doen van de Caribisch Nederland (CN) week. De CN-week vond in Den Haag plaats van 16 …

Read More »

Update 2: Be HAPPY on Saba

In case that you have slow internet access, click here to download the film (26 MB) Click the blue “Download” button at the top of the page. Note Editor Saba-News: we are sorry, but we had to remove the link because of copyright issues. If you have a slow internet …

Read More »

Annual Saba Hell’s Gate Triathlon scheduled for January 31, 2015

The Saba Triathlon Foundation, the organizers of Saba’s toughest athletic challenge the Saba Hell’s Gate Triathlon, announced that it will host next year’s annual event on January 31st 2015. This  year the triathlon on Saba was revived after being dormant since 2009. This year’s race was considered a great success, with some 50 participants including veterans of triathlons on several islands throughout the region including St. …

Read More »

Concept BES Building Ordinance – Target date July 1, 2015

Draft decree laying down rules relating to the construction of structures and the use of existing structures in the public bodies Bonaire, Sint Eustatius and Saba (BES Building Ordinance) Concept BES Bouwbesluit Concept besluit houdende vaststelling van voorschriften met betrekking tot het bouwen van bouwwerken en het gebruik van bestaande …

Read More »

Who reads Saba News?

Dear reader of Saba News, We often get the questions about the numbers of readers that visit the Saba News website. Of course we do not know our individual readers, but we do have some software installed that counts the number of visits, i.e. the number of articles read per …

Read More »

BES-wetsvoorstellen

Voorgenomen en aanhangige wetsvoorstellen (BES-wetgeving) voor Caribisch Nederland (overzicht juli 2014) Voorgenomen en aanhangige wetsvoorstellen die (mede) betrekking hebben op Caribisch Nederland (overzicht juli 2014) in verband met de Bes-wetgeving die Rijksbreed wordt voorbereid.   Link naar de downloadbare lijst d.d. juli 2014

Read More »

Aanpak van huiselijk geweld op Caribisch Nederland

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Betreft Aanpak van huiselijk geweld op Caribisch Nederland Geachte voorzitter, In november 2012 heeft het Koninkrijk der Nederlanden het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Verdrag van Istanboel) ondertekend. Op …

Read More »

Dutch Museum on Saba

Update of opening hours: every afternoon between 2:00 and 5:00 p.m.  and besides that for other times on request (phone 416 5856 or email caderius@mac.com) It is a new private initiative of permanent exhibitions – kind of a private  but real museum – that has been opened on Saba. The …

Read More »